03 808 14 58

Onderhoudsachterstand civiele kunstwerken Vlaams gewest

Binnen het Vlaams gewest zijn bijna 2800 civiele kunstwerken in beheer, waarvan een aanzienlijk deel (± 700 stuks) ernstige tot zeer ernstige mankementen vertoont. Minister van Openbare Werken Lydia Peeters geeft aan dat 1 op 5 kunstwerken einde economische levensduur zijn. Bijna de helft van de bruggen zijn gebouwd in de jaren 70. Met een gemiddelde levensduur van 50 jaar voor dit soort betonconstructies, is het logisch dat deze kunstwerken steeds meer onderhoud gaan nodig hebben.

Lijst Prioritaire Kunstwerken

Van de 700 Vlaamse gewestbruggen, tunnels of viaducten die mankementen vertonen, zijn er 48 die in een zeer slechte staat verkeren. 41 hiervan staan op de lijst prioritaire kunstwerken; een lijst met civiele kunstwerken die extra in de gaten worden gehouden en prioritair worden behandeld.

Tussen 2020-2030 wordt daarom 1.6 miljard Euro beschikbaar gesteld om onderhoudsachterstand weg te werken. Minister Peeters hierover: "Bijna 1 op de 5 kunstwerken (binnen het Vlaams Gewest) heeft het einde van haar economische levensduur bereikt of zelfs overschreden en voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. Met een investering van 1,6 miljard euro tussen 2020-2023 geef ik niet alleen een boost aan onze economie maar voorzie ik veilige infrastructuur. Maar ik kijk met een plan van aanpak tot 2030 ook verder dan deze legislatuur en wil het tij doen keren" (Bron).

Oorzaak mankementen

De betonconstructies vertonen steeds meer mankementen als de economische levensduur in zicht komt. Dit wordt versterkt door verschillende factoren:

  • Het corroderen van het wapeningsstaal in het beton vanwege het gebruik van strooizout. Dit geeft problemen ter hoogte van voegen en steunpunten.
  • Toenemende verkeersbelasting op de Belgische wegen, waar de constructies ten tijde van de bouw niet op berekend zijn
  • Gebrek aan onderhoud en het ontbreken van een duidelijke visie hierop.

Aanvullende investeringen

Binnen het onderhoudsplan van de minister is ook 124 miljoen Euro opgenomen voor onder andere het onderhoud aan kaaimuren, sluizen en stuwen. " Als we veilige, robuuste en duurzame constructies wensen dan moeten we de historische achterstand nu wegwerken", aldus minister Peeters.

Wat kan Metesco hierin betekenen?

Binnen het verhuur assortiment van Metesco zijn verschillende meetinstrumenten beschikbaar die voor kwaliteitsanalyses van betonconstructies en civiele kunstwerken kunnen worden ingezet. Een aantal voorbeelden:

  • Olson betondiktemeters voor het meten van de dikte van betonnen oppervlakken tot een maximum dikte van 1800mm.
  • Proceq Profometers voor het detecteren van betonwapening, het vastleggen van de betondekking hierop en optioneel het in kaart brengen van staaf corrosie.
  • Original Schmidt beton testhamers, voor het in kaart brengen van de betonhardheid.
  • Hilti betonradar PS1000 X-scan, voor het maken van een 3D plak van het beton, waarmee wapeningsstaal, kunststof leidingwerk en hout kan worden gedetecteerd.
  • Het unieke Imetrum Dynamic Monitoring System, waarmee beweging en verplaatsing in civiele constructies contactloos kan worden gemonitord aan de hand van een unieke camera/software combinatie. Niet langer nodig om sensoren te bevestigen aan het kunstwerk, geen verkeersstremming etc. Voor deze unieke meetsystemen is ook een speciale website gemaakt: Imetrum.

Monitoring kademuren

Aanvullend op bovenstaande meetinstrumenten is de Althen Groep, de groep waartoe Metesco Belgie behoort, een uniek concept aan het uitrollen in samenwerking met de Gemeente Amsterdam (NL). Dit concept, genaamd Smartbrick, is een uniek meetsysteem welke de belangrijkste bewegingen detecteert en monitort, die mogelijk leiden tot het falen van een kademuur. Deze informatie wordt vervolgens draadloos naar een online controle center doorgestuurd. Het voordeel? Het stelt de gemeente en haar partners in staat om de juiste onderhoudsprioriteiten te stellen en de veiligheid van inwoners te garanderen. Een concept wat logischerwijs kan worden doorontwikkeld voor toepassing in kademuren in bijvoorbeeld het Vlaams gewest. Informatie over het Smartbrick meetsysteem vindt u hier.

Neem voor informatie over bovenstaande meetinstrumenten of informatie over meetinstrumenten in het algemeen, vrijblijvend contact op met Metesco. Wij staan u graag te woord.

Onze terugbelservice
Of laat uw nummer achter en dan bellen wij u graag terug:
Bedankt voor uw aanvraag, wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Terugbelservice
Laat uw nummer achter en wij bellen u graag terug:
Bedankt voor uw aanvraag, wij bellen u zo spoedig mogelijk. Helaas is op dit moment de terugbelservice niet beschikbaar, probeer het later nog eens of bel ons direct.
E-mail
Bedankt voor uw bericht, wij behandelen dit zo spoedig mogelijk. Helaas is op dit moment de berichtenservice niet beschikbaar, probeer het later nog eens of bel of email ons.